Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte

Vores sogn er medejere af Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud om støtte til forældre med børn i alderen 0-17 år.

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til forældre, der har brug for støtte i hjemmet til at skabe bedre trivsel for deres børn. Målet med støtten til forældrene er, at børn skal trives godt i deres hjem.

 

Folkekirkens Familiestøttes tilbud

Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene - samboende eller fraskilte - i at skabe trivsel for børnene.

Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.

Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem vores forskellige tilbud:

 • Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer.

   

 • Kurser til forældre

  Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:

   

  • PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

  • Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet

  • KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn

Kurserne udbydes kun engang imellem i lokalområdet. Kontakt meget gerne koordinatoren, hvis du er interesseret i et kursus, og kom på venteliste til næste kursus i lokalområdet. 

Målgruppe

Målgruppen i Folkekirkens Familiestøtte er almindelige børnefamilier med børn i alderen 0-17 år, som ønsker støtte til at få tingene til at fungere bedre i hjemmet.

Center for Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til familier uafhængigt af politiske og religiøse overbevisninger. Vi kan dog ikke tilbyde hjælp til familier, som har så store udfordringer, at det er kommunens ansvar og opgave at hjælpe familien. Støtten kan heller ikke tilbydes familier, hvor der er udfordringer med misbrug, vold eller svære psykiske sygdomme.

 

Frivillige forældrevenner

Det er frivillige, som støtter forældrene i hjemmet.  Frivillige forældrevenner har tid og lyst til at gøre en forskel i en børnefamilie, har situationsfornemmelse og kan lide at snakke med mennesker. Forældrevenner har gennemgået et introduktionsforløb, og er i løbende dialog med koordinatoren. Kontakt koordinatoren, hvis du er interesseret i at blive forældreven.

 

Få hjælp i din familie

Du kan som forælder få støtte, hvis du/I ønsker det. Folkekirkens Familiestøtte kan støtte op om mange af forældrenes daglige udfordringer. Støtten til dig og din eventuelle ægtefælle aftales med koordinatoren og sker med respekt for dine/jeres værdier og ud fra dine/jeres ønsker. Koordinatoren følger løbende op på, om du får den støtte, som er aftalt, og som du har brug for.

Kontakt lokal koordinator

Lise Møller Nissen

Tlf.: 30368696

E-mail: limn@km.dk

 

Følg med på vores lokale facebookside: ( Link: www.facebook.com/folkekirkensfamiliestotteaarhusvestreprovsti  )

 

Vil du følge med i, hvad der sker både lokalt og generelt i Folkekirkens Familiestøtte, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. (Link: http://eepurl.com/cU4ba1 )

 

Læs meget mere på hjemmesiden www.aalborgstift.dk/familiestotte

 

Præsentation af koordinator Lise Møller Nissen

Jeg hedder Lise Møller Nissen, er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som lærer i 12 år. Som lærer har jeg ofte oplevet forældre, der gerne ville have lidt støtte. I de første år af min tid som lærer var tiden der til at sætte sig ned og tage en snak med en usikker mor om sengetider, eller lave et lille lektielæsningkursus for en håndfuld familier, der oplevede, at det var svært at få børnene i gang. Men som i alle andre fag er opgaverne blevet flere. Tiden er blevet mere presset i såvel vuggestuer, børnehaver som skoler. Derfor tiltaler idéen med Folkekirkens Familiestøtte mig rigtig meget, for vi ved, at der er brug for denne håndsrækning til de helt almindelige familier.