Menighedsrådet

Formand
Carsten Bruun Pedersen

Snåstrupvej 4 B, Framlev
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 28 18

Næstformand
Ole Hammer

Højbyvej 25
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 12 00

Juridisk Kasserer og kontaktperson
Karin Sørensen

Engsvinget 42
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 17 18

Menigt medlem
Dorte Hansen
Ketting Parkvej 12
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 20 07/26 82 05 77

Kirkeværge Harlev  og bygningskyndig
Frans Nikolaj Nielsen

Stallinggårdvej 6
8462 Harlev J
Telefon: 21 61 90 15

Kirkeværge Framlev
Anton August Nielsen

Havremarksvej 11
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 19 96

Menigt medlem
Erik Megård Dam

Harlev Møllevej 6
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 28 46

Menigt medlem
Bettina Daniela Pedersen

Framlevvej 1
8462 Harlev J
Telefon: 22 29 45 09

 

 

Menigt medlem
Ellen Kirstine Hummelgaard Jensen

Rødlundvej 497
8462 Harlev J
Telefon: 42 57 90 60

Menigt medlem
Erik Jespersen

Blomsterhaven 18
8462 Harlev J
Telefon: 41 50 00 50

Menigt medlem
Hanne Torstensen

Blomsterhaven 34
8462 Harlev J
Telefon: 86 94 14 51

Menigt medlem
Oddbjørg Wethelund

Stallinggårdvej 3, Tåstrup
8462 Harlev J
Telefon: 22 53 66 53

Menigt medlem
Lone Kaihøi Højgaard Weigelt
Snåstrupvej 9
8462 Harlev J
snaastrupgaard@dlgmail.dk

 
 
 

Kirkens præster er fødte medlemmer af menighedsrådet