Dødsfald

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand, som herefter tager sig af det videre fornødne vedrørende bisættelse/begravelse.

Anmeldelse skal ske senest to dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. Det er lægens dødsattest, der skal afleveres. Derudover skal de efterladte anmode om begravelse eller ligbrænding i overensstemmelse med afdødes ønsker. Blanketten kan findes på www.borger.dk

Som hovedregel skal bisættelse/begravelse altid finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelse/bisættelse: Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren eller kirkeværgen. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse til kirkeværgen.