Fødsel og dåb

 

 

 
 

Dåb

Når barnet skal døbes, ringer man til kirkekontoret og aftaler dato for dåben samt om det skal foregå i Harlev eller Framlev kirke. Når dåbsdatoen nærmer sig, mødes I efter aftale med præsten enten i præstegården eller hos jer. Kirkekontoret skal have en liste barnets navn samt navn og adresse på fadderne. Der skal være mindst 2 og højest 5 - gudmoderen er også fadder. Fadderne skal være døbt med den kristne dåb og som minimum have nået konfirmationsalderen.

Er I i tvivl om barnedåb?

Hvis I er i tvivl om hvorvidt jeres barn skal døbes, er I altid velkomne til at henvende jer til en af sognets præster.
Præsterne tager meget gerne en snak med jer omkring jeres tanker for og imod barnedåb og hjælper jer med at træffe den rigtige beslutning for jeres barn - også selvom dette måske ikke er barnedåb.

Barnedåb på flere måder

Vi tilbyder barnedåb på flere måder i Harlev og Framlev kirker. Vi har fast lørdagsdåb den anden lørdag i måneden, men skulle I af særlige årsager have behov for en dåb på en hverdag så finder vi også ud af det.
Generelt holdes barnedåb dog i forbindelsen med højmessen søndag formiddag klokken 10.30. Ved at holde dåb om søndagen indlemmes barnet tydeligt i menigheden, hvilket vi alle glædes over.
Kontakt kirkekontoret og få en snak om hvordan jeres barnedåb skal foregå.

Derfor anbefaler vi dåb

Dåben giver automatisk medlemskab af folkekirken. Hvis ikke man er døbt kan man ikke blive medlem i folkekirken.
I kirken går vi selvfølgelig ind for dåb, blandt andet på grund af følgende argumenter:

  • Det er trygt at høre til hos Gud
  • Barnet bliver sat ind i en sammenhæng og et fællesskab som rækker ud over egen familie.
  • Det er en meningfuld tradition og dermed berigende for alle involverede
  • Det er en måde at udtrykke sin taknemmelighed for livets gave
  • Det er befriende som forældre ikke at stå alene med ansvaret og bekymringerne for ens barn.
  • Barnet får et fundament for sit liv, som det altid kan bygge videre på.
  • Troen gives os som en gave.
  • Dåben åbner muligheder for barnet.
  • Barnet får bedre forudsætninger for selv at tage stilling til tro og spørgsmål om tro.

Navngivning

 

Ifølge dansk lovgivning skal et barn have navn inden sin halvårsdag. Det kan ske enten samtidig med dåb eller uden/inden dåb. Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er brug for, at navngivningen skal ske tidligere end dåben (f. eks. hvis barnet skal have pas), er det altid kirkekontoret i bopælssognet, der foretager navngivningen. På www.borger.dk kan I finde og foretage den digitale anmeldelse. Begge forældre skal signere med deres NemID