Salmeforslag

Du kan se teksten og høre melodien/rne på www.dendanskesalmebogonline.dk

Forslag til salmer i forbindelse med vielse:

2  Lover den Herre, den mægtige konge med ære

4  Giv mig Gud en salmetunge

10  Alt hvad som fuglevinger fik

11  Nu takker alle Gud 

15  Op al den ting som Gud har gjort

41  Lille Guds barn, hvad skader dig

52  Du, Herre Krist

290  I al sin glans nu stråler solen

321  O kristelighed

402  Den signede dag med fryd vi ser

494  Kærlighed fra Gud

700  Jeg ved en blomst

702  Alterlys i Herrens hus

703  Det er så yndigt at følges ad

704  Jert hus skal I bygge

706  I blev skabt som mand og kvinde

722  Nu blomstertiden kommer

724  Solen stråler over vang

725  Det dufter lysegrønt af græs

726  Gak ud min sjæl, betragt med flid

728  Du gav mig O Herre en lod af din jord

729  Nu falmer skoven

749  I østen stiger solen op

750  Nu titte til hinanden

754  Se nu stiger solen

 

Forslag til salmer i forbindelse med begravelse og bisættelse:


3  Lovsynger Herren

8  Om alle mine lemmer

12  Min sjæl du Herren love

15  Op al den ting som Gud har gjort

31  Til himlene rækker din miskundhed Gud 

32  Hvo ikkun lader Herren råde

33  Han som har hjulpet hidtil

34  Gud skal alting mage

36  Befal du dine veje

38  På alle dine veje

41  Lille Guds barn hvad skader dig

46  Sorrig og glæde de vandrer til hobe

48  Uforsagt, hvordan min lykke

49  Ingen er så tryg i fare

50  Under dine vingers skygge

52  Du Herre Krist

78  Blomstre som en rosengård

117  En rose så jeg skyde

121  Dejlig er jorden

122  Den yndigste rose er funden

129  Julebudet til dem der bygge

192  Hil dig Frelser og Forsoner

216 Der venter bag langfredags nat

218  Krist stod op af døde

220  I dødens bånd vor frelser lå

234  Som forårssolen morgenrød

236  Påskeblomst hvad vil du her

238  Det er så sandt at ingen så

241  Tag det sorte kors fra graven

289  Nu bede vi den Helligånd

321  O Kristelighed

336  Vor Gud han er så fast en borg

375  Alt står i Guds faderhånd

402  Den signede dag, med fryd vi ser

435  Aleneste Gud i Himmerig

496  Af dybsens nød

536  Udrust dig helt fra Golgata

538  At sige verden ret farvel

544  Som dug på slagne enge

549  Vi takker dig for livet

553  Min største hjertensglæde

555  Jeg ved et evigt Himmerig

557  Her vil ties, her vil bies

561  Jeg kender et land

571  Den store hvide flok vi se

679  Et trofast hjerte Herre min

725  Det dufter lysegrønt af græs

728  Du gav mig O Herre en lod af din jord

729  Nu falmer skoven trindt om land

732  Dybt hælder året i sin gang

754  Se nu stiger solen

770  Jeg er træt og går til ro

779  Lyksalig, lyksalig

783  Kirkeklokke! Mellem ædle malme

784  Altid frejdig når du går

785  Tunge mørke natteskyer