Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

For at blive medlem af Folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i Folkekirken, bliver du samtidig medlem. Er du imidlertid udmeldt af Folkekirken, men ønsker at genindtræde, sker dette ved samtale med en præst. Hvis du  bor i Harlev eller Framlev sogne, skal du kontakte sognepræsten her (Se siden "Kontakt")

Ved personer under 18 år skal den, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i Folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i den kristne tro, men ikke ved dåb i Folkekirken (eksempelvis i den Katolske Kirke), kan du ligeledes optages i Folkekirken ved en samtale med en præst. 

Udmeldelse 

Ønsker du at udmelde dig af Folkekirken skal du henvende dig enten personligt eller skriftligt til sognepræsten i dit bopælssogn. Du skal vedlægge oplysninger om hvor og hvornår du er født og døbt, f. eks. din fødsels- og dåbsattest. 

Når din udmeldelse er registreret i kirkebogen, bliver den automatisk registreret i CPR-registret. 

Du får tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af Folkekirken.

Ved udmeldelse af Folkekirken, skal man være opmærksom på, at man naturligvis frasiger sig retten til at bruge kirken til kirkelige handlinger. Derfor vil det være en god idé at underrette sine pårørende når ma melder sig ud, hvad man i stedet ønsker sig ved dødsfald.