Navneændring

Informationer om og anmeldelse af navneændring kan findes på www.borger.dk

For visse navneændringer skal der betales et gebyr på 510 kr.

Hvilke navneændringer skal der ikke betales for?

  • Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under  18 år som følge af forældrenes navneændring.
  • Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger.  Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, børn og deres søskende eller plejebørn under 18 år