Yderligere information

Her kan du læse prædikenteksten til næste søn- eller helligdag: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/Praedikentekster

Det er denne hjemmeside, du skal have fat i, hvis du skal udfylde og udskrive diverse skemaer fra Omsorgs- og ansvarserklæringer til Ansøgning om navneændring mfl. Eller hvis du med din nem-ID vil anmelde noget digitalt: www.borger.dk

Her kan du finde teksterne til salmerne i salmebogen og høre melodierne: www.dendanskesalmebogonline.dk

Fredag d. 29/11-2013 gik lyttildanskesalmer.dk i luften. På nuværende tidspunkt ligger der ca 150 indspillede salmer. De fleste indenfor kategorierne vielse, bisættelse, advent og jul.Derudover er der på hjemmesiden forslag til orgelmusik til vielse og bisættelse samt Højmessens messeled og korsvar. Der lægges løbende flere ting på siden.

Her kan du læse og se videoklip om livet i Folkekirken i Aarhus Stift: www.folkekirkeinfo.dk

Folkekirken.dk skal synliggøre folkekirken og dens virke over for den brede kreds af kirkens medlemmer og den danske offentlighed i almindelighed. Hjemmesiden ønsker at tilbyde enkel adgang til informationer og oplysning om kirken og dens grundlag, og at formidle viden om kirkens tro og liv på en engageret og levende måde: www.folkekirken.dk

Harlev og Framlev sogne ligger i Aarhus Vestre Provsti, her er hjemmesiden: www.aavp.dk

Går vi et niveau højere op i fht. Provstiet, så hører vi til Aarhus Stift, som du kan læse om her: www.aarhusstift.dk

Ministeriet for Ligestilling og Kirke: www.km.dk