I anledning af befrielses-jubilæet 4. maj synger kirkesanger Ulrik Jensen to frihedssange fra 1945 akkompagneret af kirkernes organist.

 I de sidste måneder af Besættelsen så det ud til, at det var Sven Møller Kristensens og Knudåge Riisagers ”En vinter lang og mørk og hård”, som ville leve videre som periodens væsentligste bidrag til sangskatten. Denne sang var skrevet af kendte navne og blev lige op til Befrielsen optrykt i illegale blade, men efter maj 1945 gik den hurtigt i glemmebogen og kom aldrig med i højskolesangbogen.

Derimod blev ”En lærke letted” skrevet af Mads Nielsen, apotekeren fra Kolding, den som folk for alvor tog til sig efter befrielsen efter at digtet blev trykt første gang i Kolding folkeblad under navnet ”Danmark frit”