Om kirken og kirkegårdene

Ved Harlev og Framlev kirker har vi to gravere:

Graver ved Harlev Kirke er:

Else K. Pedersen

graver@harlevkirke.dk

40 96 17 56

 

Graver ved Framlev Kirke er:

Lars Reher

graverframlev@harlevkirke.dk

29 61 89 53